Бір көзден алу тәсілімен мемлекеттік сатып алу қорытындылары туралы хаттама №1381546-ИОИ1

Шақыру № 1381546-ИОИ1
Шақыру атауы 2017 жылы жүргізушімен жеңіл автокөліктерді жалға алу бойынша қызметтеріне мемлекеттік сатып алу

Лот №: 8550861-ОИ2
Лот атауы: Услуги по аренде легковых автомобилей с водителем

Тапсырыс беруші өкілі және ұйымдастырушы өкілі туралы ақпарат:
Т.А.Ә. Лауазымы Рөлі
1 ТУКИШЕВА РАУШАН АБУҚЫЗЫ заместитель директора Департамента кадрового и административного обеспечения Ұйымдастырушы өкілі
2 ОРАЗОВ АРАЙ КАИРБЕКУЛЫ Директор Департамента кадрового и административного обеспечения Тапсырыс беруші өкілі

Сатып алынатын тауарлар (жұмыстар, көрсетілетін қызметтер):
Лот нөмірі Тауар, жұмыс, қызметтер атауы Қолдануға негіздеме Сатып алу (тауар, жұмыс, қызметтер) мәні түрі Сатып алуға бөлінген сома, теңге
8550861-ОИ2 Услуги по аренде легковых автомобилей с водителем 39 б. 2 т. 1) тармақша осы Заңда көзделген жағдайларда конкурс тәсілімен мемлекеттік сатып алу өткізілмеді деп танылған жағдайда жүзеге асырылады. Осы ереже конкурс тәсілімен мемлекеттік сатып алу Қазақстан Республикасының заңдарына сәйкес жарамсыз деп танылған жағдайларға қолданылмайды Қызмет 5 448 890.00

Шақырылған әлеуетті өнім беруші туралы ақпарат:
Өнім беруші атауы БСН (ЖСН)/ЖСН/ СЕН Деректемелер
Республиканское государственное предприятие на праве хозяйственного ведения "Автохозяйство Управления Делами Президента Республ 970940001378 Мекенжай: КАЗАХСТАН, 711210000, г.Астана, район "Есиль", к. Ұлы Дала, к. 13
КБе: 16 БСК: IRTYKZKA ЖСК:KZ6296503F0007540625
Банк атауы: АО "ForteBank"

Әлеуетті өнім берушінің баға ұсынысы туралы ақпарат:
Бөлінген сома Өнім беруші бағасы Баға ұсынысын жасау күні және уақыты
5448890 5448890 22.02.2017 12:05:20.386

Біліктілік талаптарына сәйкестік / сәйкессіздік нәтижелері:
Шақырылған әлеуетті өнім беруші атауы Ұйымдастырушы өкілі Ұйымдасты рушы өкілі шешімі Сәйкессіздік себебі Негіздеме (ауытқыған жағдайда көрсетілетіді)
Республиканское государственное предприятие на праве хозяйственного ведения "Автохозяйство Управления Делами Президента Республ Тукишева Раушан Абуқызы Жіберілген

8550861-ОИ2 лот бойынша шақырылған әлеуетті өнім берушімен Республиканское государственное предприятие на праве хозяйственного ведения "Автохозяйство Управления Делами Президента Республ «Бір көзден электронды сатып алу» тәсілімен мемлекеттік сатып алу туралы шарт жасалады деп шешілді.

Лот №: 8548958-ОИ2
Лот атауы: Услуги по аренде легковых автомобилей с водителем

Тапсырыс беруші өкілі және ұйымдастырушы өкілі туралы ақпарат:
Т.А.Ә. Лауазымы Рөлі
1 ТУКИШЕВА РАУШАН АБУҚЫЗЫ заместитель директора Департамента кадрового и административного обеспечения Ұйымдастырушы өкілі
2 ОРАЗОВ АРАЙ КАИРБЕКУЛЫ Директор Департамента кадрового и административного обеспечения Тапсырыс беруші өкілі

Сатып алынатын тауарлар (жұмыстар, көрсетілетін қызметтер):
Лот нөмірі Тауар, жұмыс, қызметтер атауы Қолдануға негіздеме Сатып алу (тауар, жұмыс, қызметтер) мәні түрі Сатып алуға бөлінген сома, теңге
8548958-ОИ2 Услуги по аренде легковых автомобилей с водителем 39 б. 2 т. 1) тармақша осы Заңда көзделген жағдайларда конкурс тәсілімен мемлекеттік сатып алу өткізілмеді деп танылған жағдайда жүзеге асырылады. Осы ереже конкурс тәсілімен мемлекеттік сатып алу Қазақстан Республикасының заңдарына сәйкес жарамсыз деп танылған жағдайларға қолданылмайды Қызмет 5 448 890.00

Шақырылған әлеуетті өнім беруші туралы ақпарат:
Өнім беруші атауы БСН (ЖСН)/ЖСН/ СЕН Деректемелер
Республиканское государственное предприятие на праве хозяйственного ведения "Автохозяйство Управления Делами Президента Республ 970940001378 Мекенжай: КАЗАХСТАН, 711210000, г.Астана, район "Есиль", к. Ұлы Дала, к. 13
КБе: 16 БСК: IRTYKZKA ЖСК:KZ6296503F0007540625
Банк атауы: АО "ForteBank"

Әлеуетті өнім берушінің баға ұсынысы туралы ақпарат:
Бөлінген сома Өнім беруші бағасы Баға ұсынысын жасау күні және уақыты
5448890 5448890 22.02.2017 12:05:20.386

Біліктілік талаптарына сәйкестік / сәйкессіздік нәтижелері:
Шақырылған әлеуетті өнім беруші атауы Ұйымдастырушы өкілі Ұйымдасты рушы өкілі шешімі Сәйкессіздік себебі Негіздеме (ауытқыған жағдайда көрсетілетіді)
Республиканское государственное предприятие на праве хозяйственного ведения "Автохозяйство Управления Делами Президента Республ Тукишева Раушан Абуқызы Жіберілген

8548958-ОИ2 лот бойынша шақырылған әлеуетті өнім берушімен Республиканское государственное предприятие на праве хозяйственного ведения "Автохозяйство Управления Делами Президента Республ «Бір көзден электронды сатып алу» тәсілімен мемлекеттік сатып алу туралы шарт жасалады деп шешілді.

Лот №: 8548225-ОИ2
Лот атауы: Услуги по аренде легковых автомобилей с водителем

Тапсырыс беруші өкілі және ұйымдастырушы өкілі туралы ақпарат:
Т.А.Ә. Лауазымы Рөлі
1 ТУКИШЕВА РАУШАН АБУҚЫЗЫ заместитель директора Департамента кадрового и административного обеспечения Ұйымдастырушы өкілі
2 ОРАЗОВ АРАЙ КАИРБЕКУЛЫ Директор Департамента кадрового и административного обеспечения Тапсырыс беруші өкілі

Сатып алынатын тауарлар (жұмыстар, көрсетілетін қызметтер):
Лот нөмірі Тауар, жұмыс, қызметтер атауы Қолдануға негіздеме Сатып алу (тауар, жұмыс, қызметтер) мәні түрі Сатып алуға бөлінген сома, теңге
8548225-ОИ2 Услуги по аренде легковых автомобилей с водителем 39 б. 2 т. 1) тармақша осы Заңда көзделген жағдайларда конкурс тәсілімен мемлекеттік сатып алу өткізілмеді деп танылған жағдайда жүзеге асырылады. Осы ереже конкурс тәсілімен мемлекеттік сатып алу Қазақстан Республикасының заңдарына сәйкес жарамсыз деп танылған жағдайларға қолданылмайды Қызмет 6 162 540.00

Шақырылған әлеуетті өнім беруші туралы ақпарат:
Өнім беруші атауы БСН (ЖСН)/ЖСН/ СЕН Деректемелер
Республиканское государственное предприятие на праве хозяйственного ведения "Автохозяйство Управления Делами Президента Республ 970940001378 Мекенжай: КАЗАХСТАН, 711210000, г.Астана, район "Есиль", к. Ұлы Дала, к. 13
КБе: 16 БСК: IRTYKZKA ЖСК:KZ6296503F0007540625
Банк атауы: АО "ForteBank"

Әлеуетті өнім берушінің баға ұсынысы туралы ақпарат:
Бөлінген сома Өнім беруші бағасы Баға ұсынысын жасау күні және уақыты
6162540 6162540 22.02.2017 12:05:20.386

Біліктілік талаптарына сәйкестік / сәйкессіздік нәтижелері:
Шақырылған әлеуетті өнім беруші атауы Ұйымдастырушы өкілі Ұйымдасты рушы өкілі шешімі Сәйкессіздік себебі Негіздеме (ауытқыған жағдайда көрсетілетіді)
Республиканское государственное предприятие на праве хозяйственного ведения "Автохозяйство Управления Делами Президента Республ Тукишева Раушан Абуқызы Жіберілген

8548225-ОИ2 лот бойынша шақырылған әлеуетті өнім берушімен Республиканское государственное предприятие на праве хозяйственного ведения "Автохозяйство Управления Делами Президента Республ «Бір көзден электронды сатып алу» тәсілімен мемлекеттік сатып алу туралы шарт жасалады деп шешілді.

Аббревиатураларды таратып жазу:
БСН – бизнес-сәйкестендіру нөмірі;
ЖСН – жеке сәйкестендіру нөмірі;
ССН – салық төлеушінің сәйкестендіру нөмірі;
ТЕН – төлеушіні есепке алу нөмірі;
Т.А.Ә. – тегі аты әкесінің аты;
кк.аа.жжжж. – күн, ай, жыл.

Протокол об итогах государственных закупок способом из одного источника №1381546-ИОИ1

№ приглашения 1381546-ИОИ1
Наименование приглашения Об осуществлении государственных закупок услуг по аренде легковых автомобилей с водителем в 2017 году

№ лота: 8550861-ОИ2
Наименование лота: Услуги по аренде легковых автомобилей с водителем

Информация о представителе заказчика и представителе организатора:
Ф. И. О. Должность Роль
1 ТУКИШЕВА РАУШАН АБУҚЫЗЫ заместитель директора Департамента кадрового и административного обеспечения Представитель организатора
2 ОРАЗОВ АРАЙ КАИРБЕКУЛЫ Директор Департамента кадрового и административного обеспечения Представитель заказчика

Закупаемые товары (работы, услуги):
Номер лота Наименование товара, работы, услуги Обоснование применения Вид предмета закупки (товар, работа, услуга) Сумма, выделенная для закупки, тенге
8550861-ОИ2 Услуги по аренде легковых автомобилей с водителем п.п. 1) п. 2 ст. 39 государственные закупки способом конкурса признаны несостоявшимися в случаях, предусмотренных настоящим Законом. Настоящее положение не распространяется на случаи, когда государственные закупки способом конкурса были признаны недействительными в соответствии с законами Республики Казахстан Услуга 5 448 890.00

Информация о приглашенном потенциальном поставщике:
Наименование поставщика БИН (ИИН) / ИНН / УНП Реквизиты
Республиканское государственное предприятие на праве хозяйственного ведения "Автохозяйство Управления Делами Президента Республ 970940001378 Адрес: КАЗАХСТАН, 711210000, г.Астана, район "Есиль", к. Ұлы Дала, к. 13
КБе: 16 БИК: IRTYKZKA ИИК:KZ6296503F0007540625
Название банка: АО "ForteBank"

Информация о ценовом предложении потенциального поставщика:
Выделенная сумма Цена поставщика Дата и время предоставления ценового предложения
5448890 5448890 22.02.2017 12:05:20.386

Результаты соответствия / несоответствия квалификационным требованиям:
Наименование приглашенного поставщика Представитель организатора Решение представителя организатора Причина несоответствия Обоснование (указывается в случае отклонения)
Республиканское государственное предприятие на праве хозяйственного ведения "Автохозяйство Управления Делами Президента Республ Тукишева Раушан Абуқызы Допущен

Решено по лоту № 8550861-ОИ2 заключить договор о государственных закупках способом «Из одного источника посредством электронных закупок» с приглашенным потенциальным поставщиком Республиканское государственное предприятие на праве хозяйственного ведения "Автохозяйство Управления Делами Президента Республ.

№ лота: 8548958-ОИ2
Наименование лота: Услуги по аренде легковых автомобилей с водителем

Информация о представителе заказчика и представителе организатора:
Ф. И. О. Должность Роль
1 ТУКИШЕВА РАУШАН АБУҚЫЗЫ заместитель директора Департамента кадрового и административного обеспечения Представитель организатора
2 ОРАЗОВ АРАЙ КАИРБЕКУЛЫ Директор Департамента кадрового и административного обеспечения Представитель заказчика

Закупаемые товары (работы, услуги):
Номер лота Наименование товара, работы, услуги Обоснование применения Вид предмета закупки (товар, работа, услуга) Сумма, выделенная для закупки, тенге
8548958-ОИ2 Услуги по аренде легковых автомобилей с водителем п.п. 1) п. 2 ст. 39 государственные закупки способом конкурса признаны несостоявшимися в случаях, предусмотренных настоящим Законом. Настоящее положение не распространяется на случаи, когда государственные закупки способом конкурса были признаны недействительными в соответствии с законами Республики Казахстан Услуга 5 448 890.00

Информация о приглашенном потенциальном поставщике:
Наименование поставщика БИН (ИИН) / ИНН / УНП Реквизиты
Республиканское государственное предприятие на праве хозяйственного ведения "Автохозяйство Управления Делами Президента Республ 970940001378 Адрес: КАЗАХСТАН, 711210000, г.Астана, район "Есиль", к. Ұлы Дала, к. 13
КБе: 16 БИК: IRTYKZKA ИИК:KZ6296503F0007540625
Название банка: АО "ForteBank"

Информация о ценовом предложении потенциального поставщика:
Выделенная сумма Цена поставщика Дата и время предоставления ценового предложения
5448890 5448890 22.02.2017 12:05:20.386

Результаты соответствия / несоответствия квалификационным требованиям:
Наименование приглашенного поставщика Представитель организатора Решение представителя организатора Причина несоответствия Обоснование (указывается в случае отклонения)
Республиканское государственное предприятие на праве хозяйственного ведения "Автохозяйство Управления Делами Президента Республ Тукишева Раушан Абуқызы Допущен

Решено по лоту № 8548958-ОИ2 заключить договор о государственных закупках способом «Из одного источника посредством электронных закупок» с приглашенным потенциальным поставщиком Республиканское государственное предприятие на праве хозяйственного ведения "Автохозяйство Управления Делами Президента Республ.

№ лота: 8548225-ОИ2
Наименование лота: Услуги по аренде легковых автомобилей с водителем

Информация о представителе заказчика и представителе организатора:
Ф. И. О. Должность Роль
1 ТУКИШЕВА РАУШАН АБУҚЫЗЫ заместитель директора Департамента кадрового и административного обеспечения Представитель организатора
2 ОРАЗОВ АРАЙ КАИРБЕКУЛЫ Директор Департамента кадрового и административного обеспечения Представитель заказчика

Закупаемые товары (работы, услуги):
Номер лота Наименование товара, работы, услуги Обоснование применения Вид предмета закупки (товар, работа, услуга) Сумма, выделенная для закупки, тенге
8548225-ОИ2 Услуги по аренде легковых автомобилей с водителем п.п. 1) п. 2 ст. 39 государственные закупки способом конкурса признаны несостоявшимися в случаях, предусмотренных настоящим Законом. Настоящее положение не распространяется на случаи, когда государственные закупки способом конкурса были признаны недействительными в соответствии с законами Республики Казахстан Услуга 6 162 540.00

Информация о приглашенном потенциальном поставщике:
Наименование поставщика БИН (ИИН) / ИНН / УНП Реквизиты
Республиканское государственное предприятие на праве хозяйственного ведения "Автохозяйство Управления Делами Президента Республ 970940001378 Адрес: КАЗАХСТАН, 711210000, г.Астана, район "Есиль", к. Ұлы Дала, к. 13
КБе: 16 БИК: IRTYKZKA ИИК:KZ6296503F0007540625
Название банка: АО "ForteBank"

Информация о ценовом предложении потенциального поставщика:
Выделенная сумма Цена поставщика Дата и время предоставления ценового предложения
6162540 6162540 22.02.2017 12:05:20.386

Результаты соответствия / несоответствия квалификационным требованиям:
Наименование приглашенного поставщика Представитель организатора Решение представителя организатора Причина несоответствия Обоснование (указывается в случае отклонения)
Республиканское государственное предприятие на праве хозяйственного ведения "Автохозяйство Управления Делами Президента Республ Тукишева Раушан Абуқызы Допущен

Решено по лоту № 8548225-ОИ2 заключить договор о государственных закупках способом «Из одного источника посредством электронных закупок» с приглашенным потенциальным поставщиком Республиканское государственное предприятие на праве хозяйственного ведения "Автохозяйство Управления Делами Президента Республ.

Расшифровка аббревиатур:
БИН – бизнес-идентификационный номер;
ИИН – индивидуальный идентификационный номер;
ИНН – идентификационный номер налогоплательщика;
УНП – учетный номер плательщика;
Ф.И.О. – фамилия имя отчество;
дд.мм.гггг. – день, месяц, год.