Сброс
[ A+ ] / [ A- ]
Мына жердесіз:  Басты бет «Қазақстан Республикасы Үкіметінің кейбір шешімдеріне өзгерістер енгізу туралы» Қазақстан Республикасы Үкіметінің қаулы жобасына салыстырмалы кесте

«Қазақстан Республикасы Үкіметінің кейбір шешімдеріне өзгерістер енгізу туралы» Қазақстан Республикасы Үкіметінің қаулы жобасына салыстырмалы кесте

 

р/с

Нормативті-құқықтық актінің құрылымы

Қолданыстағы редакция

Ұсынылатын редакция

Негіздеме

Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң 2006 жылғы 31 қазандағы «Өсiмдiк шаруашылығындағы мiндеттi сақтандыру шартының үлгi нысанын бекiту туралы» Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң 2006 жылғы 31 қазандағы № 1036 қаулысы

1

Өсімдік шаруашылығы міндетті сақтандыру шартының үлгі нысаны,        15-бөлімі «САҚТАНДЫРУШЫ»          «САҚТАНУШЫ» Атауы:___________                Атауы:________
Мекен-жайы:________           Мекен-жайы:___ СТН___________                    СТН________
ЖБК___________                   ЖБК__________
ББК_______________             ББК___________
Резиденттiк белгiсi____         Резиденттiк белгiсi___
Экономика секторының        Экономика секторының
коды______                              коды__________
«САҚТАНДЫРУШЫ»                          « САҚТАНУШЫ»

Атауы:___________                        Атауы:________________
Мекен-жайы:________                    Мекен-жайы:___________ БСН________________                   ЖСН/БСН________
ЖБК________________                   ЖБК_________________
ББК_______________                      ББК_________________
Резиденттiк белгiсi_____                 Резиденттiк белгiсi_____
Экономика секторының                  Экономика секторының
коды     _________                           коды___________

«Сәйкестендіру нөмірлерінің ұлттық тізілімдері туралы» Қазақстан Республикасы Заңының           13-бабына сәйкес

«Биоотын өндiрушiлердiң биоотын өндiрiсi саласындағы уәкiлеттi органға биоотын өндiрiсiне мониторингiн жүзеге асыру үшiн қажеттi есептерiнiң нысандары мен оларды табыс ету қағидасын бекiту туралы» Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң 2011 жылғы 2 наурыздағы № 212 қаулысы (Қазақстан Республикасының ПҮАЖ-ы, 2011 ж., № 23, 288-құжат)

2

№ 1 Есептілік нысанда

№ 1 есептiлiк нысаны

Шикiзат бойынша мәлiметтер

СТН-i
Салық төлеушiнiң атауы
Есептi кезең ____ жыл ___ ай

Құжаттың тiркеу кiрiс нөмiрi         ККААЖЖЖЖ

Р/с
КО СЭҚ БТН кодына сәйкес шикiзат түрi он сандық белгiде Есептi кезеңнiң басындағы қалдық, тонна Шикiзаттың келiп түскенi, тонна Биоотын өндiрiсiнде қолданылған өзi өсiрген тамақ шикiзаты Тамақ шикiзатын жеткiзушiнiң атауы, орналасқан жерi (облыс, аудан) Тамақ шикiзатын жеткiзу шартының күнi, нөмiрi Қатыстырған қалдықтар, тонна Қайта өңделген шикiзат, тонна Шикiзаттың бүлiнгенi, жоғалғаны, тонна Нормалар шегiндегi шығасы, тонна Есептi кезеңнiң соңындағы қалдық, тонна
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Жиыны

Ескертпе:
Нысанда есептi кезеңде сатылған шикiзаттың барлық көлемi көрсетiледi.
Iлеспе жүкқұжаттың жоғарғы бөлiгiнде, ортасында орналасқан ұйымдарда iлеспе жүкқұжаттың нөмiрi мен ресiмдеу күнi көрсетiледi.
«СТН-i» жолында салық төлеушiнiң тiркеу нөмiрi көрсетiледi.
«Салық төлеушiнiң атауы» жолында осы мәлiметтердi ұсынатын өндiрушiнiң атауы көрсетiледi.
«Есептi кезең» жолында табыс ететiн есептi кезең көрсетiледi.
1-бағанда жолдың реттiк нөмiрi көрсетiледi.
2-бағанда Кеден одағының сыртқы экономикалық қызметiнiң бiрыңғай тауар номенклатурасына (бұдан әрi – КО СЭҚ БТН) сәйкес ондық белгiде шикiзат түрi көрсетiледi. Бидай үшiн жақшаның iшiнде бидайдың сыныбы, нөмiрi және осы бидай тобына сәйкестiктi растау саласындағы құжаттың нөмiрi.
3-бағанда есептi кезеңнiң басында шикiзаттың тоннадағы жалпы қалдығы көрсетiледi.
4-бағанда шикiзатының тоннадағы барлық келiп түсуi көрсетiледi.
5-бағанда биоотын өндiрiсiнде пайдаланылған өзi өсiрген тамақ шикiзатының, егер оны өсiру көзделген болса, саны көрсетiледi.
6-бағанда тамақ шикiзатын жеткiзушiнiң атауы, орналасқан жерi (облыс, аудан).
7-бағанда тамақ шикiзатын жеткiзу шартының күнi, нөмiрi көрсетiледi.
8-бағанда қатыстырылған қалдықтар тоннада көрсетiледi.
9-бағанда қайта өңделген шикiзаттың тоннадағы саны көрсетiледi.
10-бағанда бүлiнген, жоғалған шикiзаттың тоннадағы саны көрсетiледi.
11-бағанда нормалар шегiндегi зияндардың тоннадағы саны көрсетiледi.
12-бағанда есептi кезеңнiң соңындағы тоннадағы барлық қалдығы (4-баған + 8-баған – 9-баған – 10-баған – 11-баған) көрсетiледi.

№ 1 есептiлiк нысаны

Шикiзат бойынша мәлiметтер

БСН-i
Салық төлеушiнiң атауы
Есептi кезең ____ жыл ___ ай

Құжаттың тiркеу кiрiс нөмiрi        ККААЖЖЖЖ

 

 

 

 

 

Р/с
КО СЭҚ БТН кодына сәйкес шикiзат түрi он сандық белгiде Есептi кезеңнiң басындағы қалдық, тонна Шикiзаттың келiп түскенi, тонна Биоотын өндiрiсiнде қолданылған өзi өсiрген тамақ шикiзаты Тамақ шикiзатын жеткiзушiнiң атауы, орналасқан жерi (облыс, аудан) Тамақ шикiзатын жеткiзу шартының күнi, нөмiрi Қатыстырған қалдықтар, тонна Қайта өңделген шикiзат, тонна Шикiзаттың бүлiнгенi, жоғалғаны, тонна Нормалар шегiндегi шығасы, тонна Есептi кезеңнiң соңындағы қалдық, тонна
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Жиыны

Ескертпе:

Нысанда есептi кезеңде сатылған шикiзаттың барлық көлемi көрсетiледi.

Iлеспе жүкқұжаттың жоғарғы бөлiгiнде, ортасында орналасқан ұйымдарда iлеспе жүкқұжаттың нөмiрi мен ресiмдеу күнi көрсетiледi.

«БСН-i» жолында бизнес сәйкестендіру нөмiрi көрсетiледi.

«Салық төлеушiнiң атауы» жолында осы мәлiметтердi ұсынатын өндiрушiнiң атауы көрсетiледi.

«Есептi кезең» жолында табыс ететiн есептi кезең көрсетiледi.

1-бағанда жолдың реттiк нөмiрi көрсетiледi.

2-бағанда Кеден одағының сыртқы экономикалық қызметiнiң бiрыңғай тауар номенклатурасына (бұдан әрi – КО СЭҚ БТН) сәйкес ондық белгiде шикiзат түрi көрсетiледi. Бидай үшiн жақшаның iшiнде бидайдың сыныбы, нөмiрi және осы бидай тобына сәйкестiктi растау саласындағы құжаттың нөмiрi.

3-бағанда есептi кезеңнiң басында шикiзаттың тоннадағы жалпы қалдығы көрсетiледi.

4-бағанда шикiзатының тоннадағы барлық келiп түсуi көрсетiледi.

5-бағанда биоотын өндiрiсiнде пайдаланылған өзi өсiрген тамақ шикiзатының, егер оны өсiру көзделген болса, саны көрсетiледi.

6-бағанда тамақ шикiзатын жеткiзушiнiң атауы, орналасқан жерi (облыс, аудан).

7-бағанда тамақ шикiзатын жеткiзу шартының күнi, нөмiрi көрсетiледi.

8-бағанда қатыстырылған қалдықтар тоннада көрсетiледi.

9-бағанда қайта өңделген шикiзаттың тоннадағы саны көрсетiледi.

10-бағанда бүлiнген, жоғалған шикiзаттың тоннадағы саны көрсетiледi.

11-бағанда нормалар шегiндегi зияндардың тоннадағы саны көрсетiледi.

12-бағанда есептi кезеңнiң соңындағы тоннадағы барлық қалдығы (4-баған + 8-баған – 9-баған – 10-баған – 11-баған) көрсетiледi.

«Сәйкестендіру нөмірлерінің ұлттық тізілімдері туралы» Қазақстан Республикасы Заңының           13-бабына сәйкес

3

№ 2 Есептілік нысанда

№ 2 есептiлiк нысаны

Биоотын өндiрiсi жөнiнде есеп беру

СТН-i
Салық төлеушiнiң атауы
Есептi кезең ____ жыл ___ ай

Құжаттың тiркеу кiрiс нөмiрi            ККААЖЖЖЖ

 

Р/с
Биоотынның ДСН-коды Есептi кезеңнiң басындағы қалдық, литр Өндiрiлген, литр Өндiрушiнiң сатқаны, тонна Бүлiнгенi, жоғалғаны, литр Нормалар шегiндегi шығасы Өнiмдi қайтару, литр Есептi кезеңнiң аяғындағы қалдық, литр
Барл ығы Биоотын өндiрiсi бойынша тұлғаларға Биоотынды компаундирлеуге лицензиясы бар тұлғаларға Өз өндiрiстiк қажеттiлiктерiне Пайдаланылған Экспортқа
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Жиыны

Ескертпе:
Нысанда есептi кезеңде өндiрiлген биоотынның барлық көлемi көрсетiледi.
«СТН-i» жолында салық төлеушiнiң тiркеу нөмiрi көрсетiледi.
«Салық төлеушiнiң атауы» жолында осы есептердi ұсынатын өндiрушiнiң атауы көрсетiледi.
«Есептi кезең» жолында табыс ететiн есептi кезең көрсетiледi.
1-бағанда ретi бойынша нөмiр көрсетiледi.
2-бағанда биоотынның дербес сәйкестендiрiлген нөмiр-коды (ДСН-коды) көрсетiледi.
3-бағанда есептi кезеңнiң басында биоотынның литрдегi жалпы қалдығы көрсетiледi.
4-бағанда өндiрiлген биоотынның литрдегi саны көрсетiледi,
5-бағанда сатылған биоотынның литрдегi жалпы саны (5-баған = 6-баған + 7-баған + 8-баған + 9-баған) көрсетiледi.
6-бағанда биоотын өндiрiсi бойынша тұлғаларға сатылған биоотынның литрдегi саны көрсетiледi.
7-бағанда биоотынды компаундирлеуге лицензиясы бар тұлғаларға сатылған биоотынның литрдегi саны көрсетiледi.
8-бағанда өз өндiрiстiк қажеттiлiктерiне пайдаланылған биоотынның литрдегi саны көрсетiледi.
9-бағанда экспортқа сатылған биоотынның литрдегi саны көрсетiледi.
10-бағанда өндiрушiмен бүлiнген, жоғалған биоотынның литрдегi саны көрсетiледi.
11-бағанда нормалар шегiндегi шығындар литрдегi саны көрсетiледi.
12-бағанда өндiрушiге қайтарылған биоотынның литрдегi саны көрсетiледi.
13-бағанда өндiрушiде есептi кезеңнiң соңындағы биоотынның тоннадағы жалпы қалдығы (13-баған = 3-баған + 4-баған – 5-баған – 11-баған + 12-баған) көрсетiледi.

№ 2 есептiлiк нысаны

Биоотын өндiрiсi жөнiнде есеп беру

БСН-i
Салық төлеушiнiң атауы
Есептi кезең ____ жыл ___ ай

Құжаттың тiркеу кiрiс нөмiрi            ККААЖЖЖЖ

 

Р/с
Биоотынның ДСН-коды Есептi кезеңнiң басындағы қалдық, литр Өндiрiлген, литр Өндiрушiнiң сатқаны, тонна Бүлiнгенi, жоғалғаны, литр Нормалар шегiндегi шығасы Өнiмдi қайтару, литр Есептi кезеңнiң аяғындағы қалдық, литр
Барл ығы Биоотын өндiрiсi бойынша тұлғаларға Биоотынды компаундирлеуге лицензиясы бар тұлғаларға Өз өндiрiстiк қажеттiлiктерiне Пайдаланылған Экспортқа
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Жиыны

Ескертпе:
Нысанда есептi кезеңде өндiрiлген биоотынның барлық көлемi көрсетiледi.
«БСН-i» жолында бизнес сәйкестендіру нөмiрi көрсетiледi..
«Салық төлеушiнiң атауы» жолында осы есептердi ұсынатын өндiрушiнiң атауы көрсетiледi.

«Есептi кезең» жолында табыс ететiн есептi кезең көрсетiледi.

1-бағанда ретi бойынша нөмiр көрсетiледi.

2-бағанда биоотынның дербес сәйкестендiрiлген нөмiр-коды (ДСН-коды) көрсетiледi.

3-бағанда есептi кезеңнiң басында биоотынның литрдегi жалпы қалдығы көрсетiледi.

4-бағанда өндiрiлген биоотынның литрдегi саны көрсетiледi,

5-бағанда сатылған биоотынның литрдегi жалпы саны (5-баған = 6-баған + 7-баған + 8-баған + 9-баған) көрсетiледi.

6-бағанда биоотын өндiрiсi бойынша тұлғаларға сатылған биоотынның литрдегi саны көрсетiледi.

7-бағанда биоотынды компаундирлеуге лицензиясы бар тұлғаларға сатылған биоотынның литрдегi саны көрсетiледi.

8-бағанда өз өндiрiстiк қажеттiлiктерiне пайдаланылған биоотынның литрдегi саны көрсетiледi.

9-бағанда экспортқа сатылған биоотынның литрдегi саны көрсетiледi.

10-бағанда өндiрушiмен бүлiнген, жоғалған биоотынның литрдегi саны көрсетiледi.

11-бағанда нормалар шегiндегi шығындар литрдегi саны көрсетiледi.

12-бағанда өндiрушiге қайтарылған биоотынның литрдегi саны көрсетiледi.

13-бағанда өндiрушiде есептi кезеңнiң соңындағы биоотынның тоннадағы жалпы қалдығы (13-баған = 3-баған + 4-баған – 5-баған – 11-баған + 12-баған) көрсетiледi.

«Сәйкестендіру нөмірлерінің ұлттық тізілімдері туралы» Қазақстан Республикасы Заңының           13-бабына сәйкес

4

№ 3 Есептілік нысанда

№ 3 есептiлiк нысаны

Биоотын жеткiзушiсi туралы мәлiметтер

СТН-i
Салық төлеушiнiң атауы
Есептi кезең ____ жыл ___ ай

Құжаттың тiркеу кiрiс нөмiрi            ККААЖЖЖЖ

Р/с
Жеткiзу түрi Жеткiзу мақсаты Жеткiзушi туралы мәлiмет Жеткiзген өнiм көлемi (биоотынның басқа түрлерiне қайта өңдеу үшiн, алдында сатылған өнiмнiң қайтарылымы), литр БСК өнiмнiң түрi СЭҚ ТН коды ЖКД № ЖКД күнi
СТН-i атауы лицензия № лицензия алған күнi лицензияның қолданыс мерзiмi
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Жиыны

Ескертпе:
Осы нысан есептi айда басқа жеткiзушiлерден биоотынның кiрiсi бар болған жағдайда, оның iшiнде алдында сатылған биоотынның қайтарылымы толтырылады.
«СТН-i» жолында салық төлеушiнiң тiркеу нөмiрi көрсетiледi.
«Салық төлеушiнiң атауы» жолында осы мәлiметтердi ұсынатын биоотын өндiрушiсiнiң атауы көрсетiледi.
«Есептi кезең» жолында биоотын өндiрушiсi осы қосымшаны табыс ететiн есептi кезең көрсетiледi.
1-бағанда жолдың реттiк немiрi көрсетiледi.
2-бағанда өнiмдi жеткiзудiң түрi (импорт, iшкi нарықтың жеткiзулерi) көрсетiледi.
3-бағанда биоотынды жеткiзудiң мақсаты (биоотынның басқа түрлерiне қайта өңдеу үшiн, техникалық қажеттiлiктер үшiн, бұрын жеткiзiлген өнiмдi қайтару және өзге де мақсаттар) көрсетiледi.
4-бағанда өнiмдi жеткiзушiнiң СТН-i көрсетiледi.
5-бағанда биоотынды жеткiзушiнiң атауы көрсетiледi.
6-бағанда лицензия болған кезде биоотынды жеткiзушi лицензиясының нөмiрi көрсетiледi.
7-бағанда лицензия болған кезде биоотынды жеткiзушiнiң лицензияны алған күнi көрсетiледi.
8-бағанда лицензия болған кезде биоотынды жеткiзушi лицензиясының қолданыс мерзiмi көрсетiледi.
9-бағанда биоотынның есептi кезеңнiң iшiнде жеткiзушi алынған импорттық, сондай-ақ iшкi өндiрiс өнiмiнiң даладағы көлемi көрсетiледi.
10-бағанда бюджеттiк сыныптама коды көрсетiледi.
11-бағанда жеткiзiлген өнiмнiң түрi көрсетiледi.
12-бағанда Қазақстанның кедендiк шекарасынан өткен кезде тауарға берiлетiн сыртқы экономикалық қызметтiң тауар номенклатурасының коды көрсетiледi. Жеткiзiлген биоотын импорт болып табылған жағдайда толтырылады.
13-бағанда алынған биоотынға жүк кедендiк декларацияның нөмiрi көрсетiледi. Жеткiзiлген биоотын импорт болып табылған жағдайда толтырылады.
14-бағанда алынған биоотын жүк кедендiк декларацияны ресiмдеу күнi көрсетiледi. Жеткiзiлген биоотын импорт болып табылған жағдайда толтырылады.

№ 3 есептiлiк нысаны

Биоотын жеткiзушiсi туралы мәлiметтер

БСН-i
Салық төлеушiнiң атауы
Есептi кезең ____ жыл ___ ай

Құжаттың тiркеу кiрiс нөмiрi            ККААЖЖЖЖ

Р/с
Жеткiзу түрi Жеткiзу мақсаты Жеткiзушi туралы мәлiмет Жеткiзген өнiм көлемi (биоотынның басқа түрлерiне қайта өңдеу үшiн, алдында сатылған өнiмнiң қайтарылымы), литр БСК өнiмнiң түрi СЭҚ ТН коды ЖКД № ЖКД күнi
ЖСН / БСН-i атауы лицензия № лицензия алған күнi лицензияның қолданыс мерзiмi
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Жиыны

Ескертпе:

Осы нысан есептi айда басқа жеткiзушiлерден биоотынның кiрiсi бар болған жағдайда, оның iшiнде алдында сатылған биоотынның қайтарылымы толтырылады.

«БСН-i» жолында бизнес сәйкестендіру нөмiрi көрсетiледi.

«Салық төлеушiнiң атауы» жолында осы мәлiметтердi ұсынатын биоотын өндiрушiсiнiң атауы көрсетiледi.

«Есептi кезең» жолында биоотын өндiрушiсi осы қосымшаны табыс ететiн есептi кезең көрсетiледi.

1-бағанда жолдың реттiк немiрi көрсетiледi.

2-бағанда өнiмдi жеткiзудiң түрi (импорт, iшкi нарықтың жеткiзулерi) көрсетiледi.

3-бағанда биоотынды жеткiзудiң мақсаты (биоотынның басқа түрлерiне қайта өңдеу үшiн, техникалық қажеттiлiктер үшiн, бұрын жеткiзiлген өнiмдi қайтару және өзге де мақсаттар) көрсетiледi.

4-бағанда өнiмдi жеткiзушiнiң ЖСН/БСН-i көрсетiледi.

5-бағанда биоотынды жеткiзушiнiң атауы көрсетiледi.

6-бағанда лицензия болған кезде биоотынды жеткiзушi лицензиясының нөмiрi көрсетiледi.

7-бағанда лицензия болған кезде биоотынды жеткiзушiнiң лицензияны алған күнi көрсетiледi.

8-бағанда лицензия болған кезде биоотынды жеткiзушi лицензиясының қолданыс мерзiмi көрсетiледi.

9-бағанда биоотынның есептi кезеңнiң iшiнде жеткiзушi алынған импорттық, сондай-ақ iшкi өндiрiс өнiмiнiң даладағы көлемi көрсетiледi.

10-бағанда бюджеттiк сыныптама коды көрсетiледi.

11-бағанда жеткiзiлген өнiмнiң түрi көрсетiледi.

12-бағанда Қазақстанның кедендiк шекарасынан өткен кезде тауарға берiлетiн сыртқы экономикалық қызметтiң тауар номенклатурасының коды көрсетiледi. Жеткiзiлген биоотын импорт болып табылған жағдайда толтырылады.

13-бағанда алынған биоотынға жүк кедендiк декларацияның нөмiрi көрсетiледi. Жеткiзiлген биоотын импорт болып табылған жағдайда толтырылады.

14-бағанда алынған биоотын жүк кедендiк декларацияны ресiмдеу күнi көрсетiледi. Жеткiзiлген биоотын импорт болып табылған жағдайда толтырылады.

«Сәйкестендіру нөмірлерінің ұлттық тізілімдері туралы» Қазақстан Республикасы Заңының           13-бабына сәйкес

«Фитосанитариялық қауіпсіздік және тұқым шаруашылығы саласындағы мемлекеттік қызмет стандарттарын бекіту және Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2010 жылғы 20 шілдедегі № 745 қаулысына өзгерістер мен толықтыру енгізу туралы»Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2011 жылғы 5 мамырдағы № 485 қаулысы (ҚР Президенті мен ҚР Үкіметінің Актілер жинағы, 2011 ж., № 37, 451-құжат)

5

1-тармақтың         4) және 6) тармақшасы 4) «Импорттық карантиндiк рұқсаттар беру» мемлекеттiк қызмет стандарты;

6) «Байқаудан өткізушілерді және тұқым сарапшыларын аттестаттау» мемлекеттік қызмет стандарты;

Алынып тасталсын

2012 жылғы       10 шілдедегі «Қазақстан Республикасының кейбір заңнамалық актілеріне рұқсат беру құжаттарын қысқарту және мемлекеттік органдрадың бақылау-қадағалау функцияларын оңтайландыру мәселелері бойынша өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы» Қазақстан Республикасы Заңының               1-тармағы               51) тармақшасына сәйкес және «Өсімдіктер карантині туралы» Қазақстан Республикасының Заңына импорттық карантиндік рұқсаттарды беруді алып тастау бөлігіне өзгерістер енгізілді

6

«Ауыл шаруашылығы өсімдіктерінің патент қабілеттілігін мемлекеттік сынау»

мемлекеттік қызмет стандартының

8-тармағы

2) тармақшасының екінші бөлімі

Қолма-қол ақшасыз ақы төлеу тәсілі кезінде мемлекеттік қызмет үшін бенефициарға жүзеге асырылады: Тұтынушы – Қазақстан Республикасының Әділет министрлігі Зияткерлік меншік құқығы комитетінің «Ұлттық зияткерлік меншік институты» республикалық мемлекеттік қазыналық кәсіпорны. Мекенжайы: 010000, Астана қаласы, Сол жағалау, Министрліктер үйі, Орынбор к-сі, 8-үй, 13-кіреберіс, 4-корпус, «В» блогы, СТН: 620300220118. Банктің атауы: «Нұрбанк» АҚ, ИИК КZ8584905КZ006015415, БИК NURSKZKX, КБЕ: 16. Қолма-қол ақшасыз ақы төлеу тәсілі кезінде мемлекеттік қызмет үшін бенефициарға жүзеге асырылады: Тұтынушы – Қазақстан Республикасының Әділет министрлігі Зияткерлік меншік құқығы комитетінің «Ұлттық зияткерлік меншік институты» республикалық мемлекеттік қазыналық кәсіпорны. Мекенжайы: 010000, Астана қаласы, Сол жағалау, Министрліктер үйі, Орынбор к-сі, 8-үй, 13-кіреберіс, 4-корпус, «В» блогы, БСН: 020940003199. Банктің атауы: «Нұрбанк» АҚ, ИИК КZ8584905КZ006015415, БИК NURSKZKX, КБЕ: 16. «Сәйкестендіру нөмірлерінің ұлттық тізілімдері туралы» Қазақстан Республикасы Заңының             13-бабына сәйкес

7

«Ауыл шаруашылығы өсімдіктерінің патент қабілеттілігін мемлекеттік сынау»

мемлекеттік қызмет стандарты

8-тармағының 2) тармақшасының бесінші бөлімі

Патент беру үшін мемлекеттік баж төлеу бенефициарға жүзеге асырылады: Тұтынушы – Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі, Астана қаласы бойынша Салық департаменті, Салық комитетінің Есіл ауданы бойынша салық басқармасы, СТН – 620200336381, ИИК – К24070105КSN0000000. Банктің атауы: «ҚР Қаржы министрлігінің Қазынашылық комитеті» мемлекеттік мекемесі, БИК – КKМFК 2А, КБЕ – 108118. Патент беру үшін мемлекеттік баж төлеу бенефициарға жүзеге асырылады: Тұтынушы – Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі, Астана қаласы бойынша Салық департаменті, Салық комитетінің Есіл ауданы бойынша салық басқармасы, БСН: 081240013779, ИИК – К24070105КSN0000000. Банктің атауы: «ҚР Қаржы министрлігінің Қазынашылық комитеті» мемлекеттік мекемесі, БИК – КKМFК 2А, КБЕ – 108118. «Сәйкестендіру нөмірлерінің ұлттық тізілімдері туралы» Қазақстан Республикасы Заңының             13-бабына сәйкес

 

                 Қазақстан Республикасы                                                                                                                     А. Мамытбеков

Пікір қалдыруға болмайды

Система Orphus
Powered by WordPress | Designed by Tielabs
© Copyright 2012, All Rights Reserved