Сброс
[ A+ ] / [ A- ]
Мына жердесіз:  Басты бет Шитті мақтаның сапасына сараптама жүргізу және шитті мақтаның сапасы туралы куәлік беру қағидаларын, шитті мақтаның сапасы туралы куәліктің нысанын (үлгісін) және мақта талшығының сапасы паспортының нысанын (үлгісін) бекіту туралы

Шитті мақтаның сапасына сараптама жүргізу және шитті мақтаның сапасы туралы куәлік беру қағидаларын, шитті мақтаның сапасы туралы куәліктің нысанын (үлгісін) және мақта талшығының сапасы паспортының нысанын (үлгісін) бекіту туралы

Источник: ИС ПАРАГРАФ, 16.10.2012 17:08:45

 

Шитті мақтаның сапасына сараптама жүргізу және шитті мақтаның сапасы туралы куәлік беру қағидаларын, шитті мақтаның сапасы туралы куәліктің нысанын (үлгісін) және мақта талшығының сапасы паспортының нысанын (үлгісін) бекіту туралы
Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2012 жылғы 28 маусымдағы № 868 Қаулысы

 

«Мақта саласын дамыту туралы» Қазақстан Республикасының 2007 жылғы 21 шілдедегі Заңының 6-бабының 9) тармақшасына сәйкес Қазақстан Республикасының Үкіметі ҚАУЛЫ ЕТЕДІ:

1. Қоса беріліп отырған:

1) Шитті мақтаның сапасына сараптама жүргізу және шитті мақтаның сапасы туралы куәлік беру қағидалары;

2) шитті мақтаның сапасы туралы куәліктің нысаны (үлгісі);

3) мақта талшығының сапасы паспортының нысаны (үлгісі) бекітілсін.

2. Осы қаулы алғашқы ресми жарияланғанынан кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі.

 

 

Қазақстан Республикасының

Премьер-Министрі

 

К. Мәсімов

Қазақстан Республикасы

Үкіметінің

2012 жылғы 28 маусымдағы

№ 868 қаулысымен

бекітілген

Шитті мақтаның сапасына сараптама жүргізу және шитті мақтаның сапасы туралы куәлік беру

қағидалары

1. Жалпы ережелер

 

1. Осы Шитті мақтаның сапасына сараптама жүргізу және шитті мақтаның сапасы туралы куәлік беру қағидалары (бұдан әрі – Қағидалар) «Мақта саласын дамыту туралы» Қазақстан Республикасының 2007 жылғы 21 шілдедегі Заңының 6-бабының 9) тармақшасына сәйкес әзірленді және шитті мақтаның сапасына сараптама жүргізу және шитті мақтаның сапасы туралы куәлік беру тәртібін айқындайды.

2. Осы Қағидаларда мынадай негізгі ұғымдар пайдаланылады:

1) мақта өңдеу ұйымы – меншік құқығында мақта тазалау зауыты бар, мақта қолхаттарын беру арқылы қойма қызметі жөнінде қызметтер көрсететін заңды тұлға;

2) өтініш беруші – шитті мақтаның сапасына сараптама жүргізуге өтінім берген жеке немесе заңды тұлға;

3) сынау – шитті мақтаның бір немесе бірнеше сипаттамаларын анықтаудан тұратын техникалық операция;

4) шитті мақта партиясы – сапасы туралы бір ілеспе құжатпен ресімделген бір селекциялық және өндірістік сорттағы, түрдегі және сыныптағы шитті мақтаның саны;

5) шитті мақтаның сапасы туралы куәлік – шитті мақта сапасының нақты көрсеткіштерін және олардың стандарттау жөніндегі нормативтік құжаттың талаптарына және (немесе) шарттың (келісімшарттың) талаптарына сәйкестігін куәландыратын құжат;

6) шитті мақтаның сапасына сараптама жасау – сынаманы іріктеу мен сынақтан өткізуді, шитті мақтаның сапасы туралы куәлікті ресімдеуді қамтитын шитті мақта сапасының нақты көрсеткіштерін анықтау мен растауға бағытталған шаралар кешені;

7) шитті мақтаның сапасын сараптама жасау жөніндегі зертхана (орталық) – шитті мақтаның сапасына сараптама жүргізу және шитті мақтаның сапасы туралы куәлік беру құқығына Қазақстан Республикасының сәйкестікті бағалау саласында аккредиттеу туралы заңнамасында белгіленген тәртіппен аккредиттелген шитті мақтаның сапасына сараптама жасау жөніндегі сынақ зертханасы (орталығы) (бұдан әрі – зертхана (орталық)).

3. Зертхана (орталық) жүзеге асыратын шитті мақтаның сапасына сараптама жүргізу жөніндегі жұмыс түрлері аккредиттеу жөніндегі орган берген аккредиттеу аттестатымен расталады.

4. Шитті мақтаның сапасы туралы куәлік бір мекен-жайға, көлік құралының бір түрімен тиеп жөнелтілетін немесе бір уақытта сақтауға арналған шитті мақтаның әрбір біртекті партиясына беріледі.

 

 

2. Шитті мақтаның сапасына сараптама жүргізу және шитті мақтаның сапасы туралы куәлік беру тәртібі

 

5. Шитті мақтаның сапасына сараптама жасау:

1) сынамалар іріктеуді;

2) сынақтар өткізуді;

3) шитті мақтаның сапасы туралы куәлік ресімдеуді қамтиды.

6. Шитті мақтаның сапасына сараптама жасау зертхана (орталық) мен өтініш беруші арасында жасалған шитті мақтаның сапасына сараптама жасау жөніндегі жұмысты жүргізуге арналған шарт негізінде жүргізіледі.

7. Өтініш беруші зертханаға (орталыққа) осы Қағидаларға 1-қосымшаға сәйкес шитті мақтаның сапасына сараптама жүргізуге өтініш береді, ол тіркеледі және оны зертхана (орталық) меңгерушісі өтінім берілген сәттен бастап 24 сағат ішінде қарайды.

8. Зертхана (орталық) меңгерушісі шитті мақтаның сапасына сараптама жүргізу жөніндегі маманды (бұдан әрі – зертхана (орталық) маманы) айқындайды, оған тапсырма мен өтініштің көшірмесі беріледі.

9. Сынамаларды іріктеу Қазақстан Республикасы Индустрия және сауда министрлігі Техникалық реттеу және метрология комитеті төрағасының 2006 жылғы 28 желтоқсандағы № 572 бұйрығымен бекітілген ҚР СТ РСТ Өз 643-2006 «Шитті мақта. Сынамаларды іріктеу әдістері» Қазақстан Республикасының мемлекеттік стандартына сәйкес өтінім тіркелген сәттен 24 сағат аспайтын мерзімде жүргізіледі.

10. Сынамаларды іріктеуді зертхана (орталық) маманы өтініш берішінің немесе оның өкілінің және мақта өңдеу ұйымы өкілінің қатысуымен жүргізеді.

Сынамаларды іріктеу осы Қағидаларға 2-қосымшаға сәйкес сынамаларды іріктеу актімен ресімделеді. Сынамалар осы Қағидаларға 3-қосымшаға сәйкес № 1 нысандағы шитті мақта сынамаларын тіркеу журналына тіркеледі.

11. № 1 нысандағы шитті мақта сынамаларын тіркеу журналы нөмірленіп, зертхана (орталық) меңгерушісінің қолымен бекітіледі.

12. Шитті мақтаның іріктеп алынған сынамаларында тастар, қорапшалар немесе олардың қалқандары, жапырақтар түріндегі бөгде қоспалардың болуына жол берілмейді.

Зиянкестермен және аурулармен (өсімдік биті, гоммоз, бактериялы-саңырауқұлақты ауру, «балтамшы») залалданған шитті мақтаның сапасына сараптама жүргізуге жол берілмейді.

13. Сынақтар өтінімде көрсетілген сапа көрсеткіштері мен сынақ әдістері бойынша органолептикалық (шитті мақтаның сыртқы түрін стандарттық үлгілермен салыстыру жолымен) және инструменталдық бағалау арқылы зертханада (орталықта) жүргізіледі.

Сынақ нәтижелері бойынша сорт, түр, сынып, ластану және ылғал көрсеткіштері міндетті түрде айқындалады, шитті мақтаның өзге сапа көрсеткіштері өтініш берушінің талабы бойынша айқындалады.

Сынақ жүргізу мерзімдері зертхана (орталық) мен өтініш беруші арасында жасалған шартта ескеріледі.

14. Сынақтан өткен, полиэтилен пакетпен оралған және зертхана (орталық) маманы мөрлеген шитті мақта сынамалары зертханада (орталықта) мынадай мерзім ішінде:

1) тиеп жөнелтілген және сақтаулы партияларға – шитті мақтаның сапасы туралы куәліктің күші мерзімі ішінде;

2) сапа бойынша келіспеушіліктер болған жағдайда – келіспеушіліктерді қарау толығымен аяқталғанға дейін сақталады.

Сынақтан өткен шитті мақта сынамалары сөрелермен және қажет болса көтеру механизмдерімен жабдықталған, едендік төсемі бар үй-жайда сақталады. Сынамаларды сақтауға арналған үй-жайда сыз бен көгеру іздеріне жол берілмейді.

15. Сараптама нәтижелері алынғаннан кейін 24 сағат аспайтын мерзімде Қазақстан Республикасының Үкіметі белгілеген нысан бойынша шитті мақтаның сапасы туралы куәлік өтініш берушінің жеке өзіне немесе сенімхат бойынша оның өкіліне беріледі, көшірмесі зертханада (орталықта) қалады және бір жыл бойы сақталады.

16. Шитті мақтаның сапасы туралы куәлік түсінікті етіліп және түзетулерсіз толтырылады.

17. Шитті мақтаның сапасы туралы куәлік осы Қағидаларға 4-қосымшаға сәйкес № 2 нысандағы журналға тіркеледі.

18. Шитті мақтаның сапасы туралы куәліктің қолданылу мерзімін зертхана (орталық) белгілейді, бірақ ол күнтізбелік 30 күннен аспайды.

Шитті мақтаның сапасына сараптама

жүргізу және шитті мақтаның сапасы

туралы куәлік беру қағидаларына

1-қосымша

 

 

20__жыл «__» ___________

шитті мақтаның сапасына сараптама жүргізуге

№___ өтінім

 

Өтініш беруші _______________________________________________________________________________________________________

Мекенжайы ________________________________________________________________________________________________________

Телефон, факс _______________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ мақта өңдеу ұйымында сақтаулы,

(атауы)

___________________________________________________________________________________________________________ арналған,

(мақсаты көрсетілсін)

салмағы ______________________________________________________________________________________________________ тонна

(жазбаша)

шитті мақта партиясының сапасына сараптама жүргізуді өтінемін.

Сынақтар мынадай сынақ көрсеткіштері мен әдістері бойынша жүргізіледі:

_____________________________________ ____________________________________________ _________________________________

(көрсеткіш атауы)                                          (стандарттың нөмірі және күні)                                            (норма)

Өтініш беруші ______________ ________________________________________

(қолы)                                        (Т.А.Ә.)

 

М.П.

 

Зертхана (орталық) маманы _________________________ орындауға жіберілді.

(Т.А.Ә.)

Орындалуы туралы белгі: ____________________________________________

Шитті мақтаның сапасына сараптама

жүргізу және шитті мақтаның сапасы

туралы куәлік беру қағидаларына

2-қосымша

№ _______

сынамаларды іріктеу актісі

20____жылғы «___»_______________

 

Шитті мақтаның сапасына сараптама жасау жөніндегі жұмыстар жүргізуге зертхана (орталық) мен өтініш беруші арасында жасалған 20__ жылғы «__» ________ № ___ шарт (келісімшарт) негізінде, мен, ________ __________________________________ шитті мақтаның сапасына сараптама ____________________________________________________________________________________________________________

(зертхана (орталық) атауы)

жөніндег жүргізу жөніндегі маманы ___________________________________________________________________________________

(Т.А.Ә)

_______________________________________________________________________________________________________ қатысуымен

(өтініш берушінің, мақта өңдеу ұйымы өкілінің Т.А.Ә)

______________________________________________________________________________________ қолданыстағы стандартқа сәйкес

(стандарттың № мен күні)

шитті мақтаның сынамаларын іріктеп алдым.

Шитті мақтаның тұрған жері _________________________________________________________________________________________

(мақта өңдеу ұйымының атауы)

Шитті мақта партиясының № ________________________________________________________________________________________

(жазбаша)

Партия салмағы ______________________________________________________________________________________________ тонна

(жазбаша)

Іріктелген сынама саны _________________________________________________________________________________________ дана

(жазбаша)

Іріктелген сынама салмағы, кг ________________________________________________________________________________________

(жазбаша)

Сынамаларды іріктеу күні мен уақыты: 20_жыл «_» _ _сағ. __ мин.

 

Зертхана (орталық) маманы:        ________________ _________________________

(қолы)                              (Т.А.Ә.)

Мақта өңдеу ұйымының өкілі:     ________________ _________________________

(қолы)                              (Т.А.Ә.)

Өтініш беруші:                               ________________ _________________________

(қолы)                              (Т.А.Ә.)

Шитті мақтаның сапасына сараптама

жүргізу және шитті мақтаның сапасы

туралы куәлік беру қағидаларына

3-қосымша

№ 1 нысан

Шитті мақта сынамаларын тіркеу журналы

Р/с №

Күні

Өтініш беруші

Сынамалар іріктеу жүргізілген мақта өңдеу ұйымының атауы

Партия салмағы, тонна

Сынамаларды іріктеу актісінің № мен күні

Сынаманы іріктеген маманның қолы

1

2

3

4

5

6

7

             
             

Шитті мақтаның сапасына сараптама

жүргізу және шитті мақтаның сапасы

туралы куәлік беру қағидаларына

4-қосымша

№ 2 нысан

Шитті мақтаның сапасы туралы куәліктерді тіркеу журналы

Р/с №

Куәліктің берілген күні және нөмірі

Шитті мақта иесі

Сынамалар іріктелген орын

Сынамаларды іріктеу актісінің № мен күні

Партия № мен салмағы

Сынаманы іріктеген маманның Т.А.Ә. және қолы

1

2

3

4

5

6

7

             
             

Қазақстан Республикасы

Үкіметінің

2012 жылғы 28 маусымдағы

№ 868 қаулысымен

бекітілген

Нысан (үлгі)

Форма (образец)

МАҚТА ТАЛШЫҒЫ САПАСЫНЫҢ ПАСПОРТЫ № 0000001

___________________________________________________

ПАСПОРТ КАЧЕСТВА ХЛОПКА-ВОЛОКНА № 0000001

 

20___жыл «____»______

«____»________20___жылға дейін жарамды

 

«___»_______20___год

Действителен до «____»_______20___года

 

Мақта өңдеу ұйымының атауы және орналасқан жері

___________________________________________________________________________________________________________________

Наименование и местонахождение хлопкоперерабатывающей организации

Шығу тегі

___________________________________________________________________________________________________________________

Происхождение

Мақта тазалау зауытының коды _____ Партия № ____ Бума № ____________

Код хлопкоочистительного завода Партия № Кипа №

Стандарттау жөніндегі нормативтік құжаттар

___________________________________________________________________________________________________________________

Нормативные документы по стандартизации

Селекциялық сорт ________ Түрі ______ Сорт _________ Сыныбы ________

Селекционный сорт Тип Сорт Класс

 

Штапель ұзындығы 1/32 дюйм (Staple)

__________________________________

Штапельная длина в 1/32 дюйма (Staple)

Шағылысу коэффициенті (Rd)

________________________________ %

Коэффициент отражения (Rd)

Трэш коды (Т)

__________________________________

Трэш код (Т)

Қоқсықты қоспалар саны (Cnt)

______________________________ шт.

Число сорных примесей (Cnt)

Ұзындығы бойынша біркелкілік индексі (Unf)

________________________________ %

Индекс равномерности по длине (Unf)

Үлестік үзіліс жүктелімі (Str)

_________________________________

Удельная разрывная нагрузка (Str)

Қоспалардың болуы

__________________________________

Наличие примесей

Микронейр (Mic)

_______________________________

Микронейр (Mic)

Сарғаю мөлшері (+b)

_______________________________

Степень желтизны (+b)

Арамшөп қоспаларының алаңы (Area)

_____________________________ %

Площадь сорных примесей (Area)

Жоғарғы орташа ұзындығы (UHM)

_______________________________

Верхняя средняя длина (UHM)

Қысқа талшықтың индексі (SFI)

_____________________________ %

Индекс коротких волокон (SFI)

Үзілгендегі созылу (Elg)

_____________________________ %

Удлинение при разрыве (Elg)

Жабысқақтығының болуы

_______________________________

Наличие клейкости

 

Зертхана меңгерушісі

_____________________________________________________________________

Заведующий лабораторией (центром) МО

Қазақстан Республикасы

Үкіметінің

2012 жылғы 28 маусымдағы

№ 868 қаулысымен

бекітілген

Нысан (үлгі)

Форма (образец)

 

Шитті мақта іріктелген күн 20___жылғы «____»____________________ «____»__________________20___жылға дейін жарамды

Дата отбора проб хлопка-сырца «____»__________________20___год Действителен до «____»__________________20___года

Шитті мақтаның сапасына сараптау жасау жөніндегі зертхананың атауы

_________________________________________________________________________________________________________________

Наименование лаборатории (центра) по экспертизе качества хлопка-сырца

Аккредиттеу аттестатының № және күні ______________ Мекенжайы _______

№ и дата аттестата аккредитации Адрес

ШИТТІ МАҚТАНЫҢ САПАСЫ ТУРАЛЫ КУӘЛІК № __________________

УДОСТОВЕРЕНИЕ О КАЧЕСТВЕ ХЛОПКА-СЫРЦА №

 

20___ж. «____» _____________________ сынамаларды іріктеу актімен қоса сараптамаға берілген шитті мақтаның сынамасына ______________________

_____________________________________________________________________________________________________________ берілді

Выдано на пробу хлопка-сырца, представленную на экспертизу с актом отбора проб № _______ от «____»____________20___года ______________________

___________________________________________________________________________________________________________________

Шитті мақтаның сорты _ Егін жылы __ Партия № __ Жинау түрі__ Мақсаты_

Сорт хлопчатника Год урожая № партии Вид сбора Назначение

 

Өнеркәсіптік сорт _______________________

Промышленный сорт

Түрі __________________________________

Тип

Сыныбы ______________________________

Класс

Арамшөп қоспаларының салмақ үлесі

______________________________ %

Массовая доля сорных примесей

Ылғалдың салмақ үлесі

______________________________ %

Массовое отношение влаги

Басқалары

________________________________

Прочие

 

Зертхана меңгерушісі ________________________________________________

Заведующий лабораторией (центром) МО

 

 

Пікір қалдыруға болмайды

Система Orphus
Powered by WordPress | Designed by Tielabs
© Copyright 2012, All Rights Reserved